Primăria Năvodari organizează concurs de promovare în grad profesional

Primaria Năvodari organizează examen/concurs de promovare în grad profesional.
Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează concursul sunt următoarele:
Proba scrisă va  avea loc în data de 11 aprilie 2019, ora 10,00, iar interviul se va susține în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise .
Dosarul de înscriere la examen/concurs se poate depune la sediul Primăriei Năvodari, în perioada 11.03.2019 – 01.04.2019 inclusiv şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG.nr.611/2008, actualizată.
Condiții de participare :
Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevazue de art.65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2) cu modificările si completarile ulterioare, respectiv:
-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999,(r2), actualizata.
Sursa: Comunicat Primăria Năvodari
 
 

Cele mai Accesate Articole