REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 20.01.2020 proba scrisa

In conformitate cu prevederile Art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si […]

Cele mai Accesate Articole