Primăria orașulului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

In conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata, Primaria orasulului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

Cele mai Accesate Articole