Anunț organizare concurs ocupare posturi contractuale în data de 29 august 2022 (proba scrisă)

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA  Anunță În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul […]

Cele mai Accesate Articole